Systém řízeného skladu, popis, orientační cena

Popis systému řízeného skladu

Systém je určen pro venkovní bezregálové skladové plochy s uložením zboží na paletách, v kontejnerech, bednách a podobně. Technické řešení využívá kamerového systému ke čtení QR kódů, kterými je zboží označeno. QR kódy mají oproti klasickým čárovým kódům řadu výhod. Především se jedná o samotné snímání kódu, kdy čárový kód je obvykle snímán laserovou čtečkou, paprsek musí být kolo k čárovému kódu, zatímco u QR kódu natočení ani samotná poloha nehrají roli. QR kódy mohou obsahovat tzv. opravná data, lze tedy spolehlivě číst i částečně poškozený QR kód. Celý proces snímání lze plně automatizovat, nejsou potřeba ruční čtečky jako u klasických čárových kódů.

Ve srovnání s technologií RFID kódů mají QR kódy velkou výhodu v nízkých provozních nákladech, kdy k označení zboží QR kódem stačí obyčejná etiketa, u RFID je třeba několikanásobně dražší RFID štítek. Další předností QR kódů je spolehlivost i v prostředí, ve kterém je rádiový signál RFID čteček rušen nebo odstíněn (například betonové výrobky).

Systém řízeného skladu se skládá ze zařízení pro vysokozdvižné vozíky nebo jiné stroje, mobilního terminálu pro obsluhu a serverové aplikace. Zařízení pro VZV zahrnuje zdvojený kamerový systém, pasivně chlazenou řídící jednotku a GPS anténu, všechny součásti jsou v kvalitě pro průmyslové použití. Jako mobilní terminál může sloužit jakýkoliv tablet nebo smartphone s operačním systémem Android, takové zařízení je umístěno v kabině VZV a komunikuje bezdrátově s řídící jednotkou, která hostuje vlastní lokální WIFI připojení. Řídící jednotka dále komunikuje se serverovou aplikací, serverová aplikace umožňuje propojení systému s firemním informačním systémem.

Mobilní aplikace informuje v reálném čase obsluhu VZV o skladových operacích, zobrazuje se fronta úloh pro daného zaměstnance. Každá úloha obsahuje seznam zboží, se kterým se má pracovat, množství a polohu ve skladu. Systém automaticky vybírá a naviguje k paletám dle předdefinovaných kritérií, například podle stáří zboží ve skladu. Navigace je řešena pomocí označení sektorů, ale zobrazit i klasickou mapovou navigaci.

Systém je na prodej, napište mi

Orientační cena

Nejedná se o klasický krabicový produkt, systém je vždy třeba konfigurovat pro potřeby klienta a přizpůsobit charakteru skladu. Součástí systému je jak potřebný software tak i hardwareové vybavení. U skladů s 10 vysokozvižnými vozíky lze počítat s pořizovací cenou od 1 800 000 Kč bez DPH, každý další VZV pak 60 000 Kč bez DPH.


Kontakty

Jan Stejskal

E-mail: info@jan-stejskal.cz
Mobil: +420 728 285 689

Jsem na Linkedin

Copyright © 2008–2024 Jan Stejskal