Remote control, popis, orientační cena

Popis systému Remote control

Remote control je webová aplikace ke vzdálenému ovládání napájení počítačů a jiných zařízení. Umožňuje použití tlačítek pro zapnutí a tvrdý reset a to včetně různé délky stisku tlačítek. Toto řešení je vhodné pro použití všude tam, kde není možné použít funkci Wake on LAN, která například nedokáže probudit/zapnout počítač ze stavu S5, tedy vypnuté PC.

Systém se skládá z hardwareové části a samotné aplikace. Hardware je založen na čipu ESP8266, tedy WiFi čipu a dvou relé. Relé jsou připojena na piny Power a Reset na základní desce ovládaného počítače. K čipu je také připojen kontakt od Power LED, kdy detekce napětí na vstupu určuje stav zapnutí nebo vypnutí počítače.

Webová a také mobilní aplikace k ovládání jsou napsané v klientském javascriptu, se spínacím hardware komunikují pomocí GET požadavků. Ovládání je tak možné z jakéhokoliv počítače v síti, nebo vzdáleně přes Internet díky připojení k VPN síti. Díky použitým technologiím a responzivnímu designu aplikace je možné aplikaci kompilovat také jako nativní mobilní aplikaci pro Android, iOS i Windows Phone.

Update

Systém byl dále rozšířen o vzdálené ovládání projektorů prostřednictvím protokolu PJ-link a ovládání projektoru Acer P5515 s vlastním webovým rozhraním, plánované spínání zařízení v zadané časy (dle seznamů, v zadaný čas je možné zapínat i vypínat vybraná zařízení) a také automatické spínání při přechodu napájení na záložní zdroj (na základě sepnutí reléového výstupu na UPS).

Další rozšíření pro zapnutí, vypnutí, sw restart a hw restart Raspberry Pi. Zapnutí a hw restart jsou řešeny pomocí čipu ESP8266, vypnutí a sw restart (reboot) jsou řešeny přes SSH.

Orientační cena vývoje

Orientační cena zahrnuje návrh hardware, vývoj firmware a vývoj webové aplikace. Orientační cena 20 000 Kč bez DPH.

Orientační cena rozšíření o projektory, UPS a plánování je 16 000 Kč bez DPH.

Chci tuto aplikaci Chcete realizovat váš projekt? Napište mi

Ukázky z uživatelského prostředí aplikace


Kontakty

Jan Stejskal

E-mail: info@jan-stejskal.cz
Mobil: +420 728 285 689

Jsem na Linkedin

Copyright © 2008–2021 Jan Stejskal